Verkeersbesluit Kazematten

Bericht ontvangen via de gemeente Lingewaard:

Het verkeersbesluit is op 4 augustus gepubliceerd. Bezwaar maken kan nog tot zes weken na publicatie (dus tot 15 september).

De stukken vind je op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-348521.html daar staat ook hoe iemand een bezwaar kan indienen.